Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych

 

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

  • referenta ds. zamówień publicznych – 1 osoba, pełny etat,

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe

  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

  • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

  • znajomość języka angielskiego

 

 

Dokumenty:

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Telefon do kontaktu 85 7488507.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 2016.11.16.