Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek na Oddziłach SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego m. J. Śniadeckiego w Białymstoku

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek na Oddziłach SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego m. J. Śniadeckiego w Białymstoku

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

 • pielęgniarki  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii- 2 osoby, system pracy zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 • Pielęgniarki instrumentariuszki i pielęgniarki anestezjologicznej w  Bloku Operacyjnym –  2 osoby, system pracy jednozmianowej(7:00-14:35)

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 • Pielęgniarki w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy – 2 osoby, system pracy zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 • Pielęgniarki   w Oddziale  Pediatrii i Neurologii Dziecięcej– 1 osoba, system pracy zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 • Pielęgniarki   w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 1 osoba, system pracy zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:
podanie

 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 31 lipca 2014r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-pielęgniarka  w Oddziale………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Białystok dnia 17 lipca 2014 roku