Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek / technika elektroradniologii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarek / technika elektroradniologii

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko:

 • Pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 osoba (pełny etat), system pracy zmianowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


 • Pielęgniarki w Oddziale Neurologii a) Pododdział Udarowy – 3 osoby (pełny etat), system pracy zmianowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


 • Pielęgniarki w Oddziale  Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – 1 osoba (pełny etat), system pracy jednozmianowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


 • Technika elektroradiologii w Pracowni EEG przy Oddziale Neurologii – 1 osoba, system pracy jednozmianowej

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


 • Pielęgniarki anestezjologicznej w Bloku Operacyjnym – 1 osoba (pełny etat), system pracy jednozmianowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


 • Pielęgniarki  instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym – 1 osoba (pełny etat), system pracy jednozmianowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


Dokumenty należy składać do dnia 04 lutego 2015r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs – pielęgniarka / technik w Oddziale…………„.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, 2015.01.26.