Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarki w Oddziale Neurologii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pielęgniarki w Oddziale Neurologii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

  • pielęgniarki w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym – 1 osoba, system pracy zmianowej.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe medyczne
  • staż pracy w oddziale neurologicznym co najmniej 3 lata

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • zaświadczenie o stażu pracy w oddziale neurologicznym
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 03 kwietnia 2013 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs – Pielęgniarka w Oddziale….”

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, dnia 26 marca 2013 r.