Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko hydraulika

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko hydraulika

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

  • hydraulika – 1 osoba, pełny etat, system pracy zmianowy

Wymagania:

  • wykształcenie średnie lub zasadnicze
  • aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E”, grupa 2 i 3 (Rozp. MGPiPS z 28.04.2003r.)
  • doświadczenie zawodowe

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 23 lutego 2016 r. do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „konkurs-stanowisko …………”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 2016.02.08.