Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko informatyka w Dziale Administracji

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko informatyka w Dziale Administracji

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

informatyka w Dziale Administracji  – 1 osoba, pełny etat

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub inne
 • zaawansowana znajomość środowiska MS Windows
 • znajomość budowy komputera i umiejętność lokalizacji i usuwania podstawowych usterek
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych
 • podstawowa umiejętność konfiguracji i montażu sprzętu sieciowego

Mile widziane:

 • znajomość specyfiki pracy szpitala
 • doświadczenie z obsługą oprogramowania medycznego

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 25 marca 2016 r.  na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko  informatyk.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 2016.03.07.