Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko mgr fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej- 2 osoby, system pracy zmianowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko mgr fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej- 2 osoby, system pracy zmianowej

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

  • mgr fizjoterapii w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej- 2 osoby, system pracy zmianowej (7:30-15:05 lub 9:25-17:00)

Wymagania:

  • wyższe wykształcenie medyczne

Mile widziane

  • doświadczenie zawodowe

  • kursy z zakresu rehabilitacji

 

 

Dokumenty:

  • podanie

  • życiorys CV

  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata

  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Dokumenty należy składać do dnia 02 czerwca 2015r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs- stanowisko ……

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


p.o. DYREKTORA SZPITALA

Urszula Łapińska


Białystok 25 maja 2015 roku.