Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko specjalisty ds. inwestycji

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na stanowisko specjalisty ds. inwestycji

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalisty  ds. inwestycji – 1 osoba, pełny etat,

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe  –  kierunek  budownictwo
  • uprawnienia budowlane
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • mile widziany staż w jednostkach służby zdrowia

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności

 

Dokumenty należy składać do dnia  31 lipca 2016 r. do godz. 15:00   na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 2016.07.14.