Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników do Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników do Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

 • Kierownika Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej – 1 osoba, pełny etat,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne
 • staż pracy w zawodzie 5 lat
 • tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia z patomorfologii

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • zaświadczenie (świadectwo pracy) o stażu pracy
 • kserokopia dyplomu specjalizacji
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności


 • starszego asystenta lekarza z umiejętnością wykonywania biopsji w Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej – 1 osoba, pełny etat,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne
 • staż pracy w zawodzie lekarza 7 lat
 • tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia z patomorfologii

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • zaświadczenie (świadectwo pracy) o stażu pracy
 • kserokopia dyplomu specjalizacji
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności


 • asystenta lekarza w Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej – 1 osoba, pełny etat,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne
 • staż pracy w zawodzie lekarza 5 lat
 • tytuł specjalisty lub specjalizacja I stopnia z patomorfologii

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • zaświadczenie (świadectwo pracy) o stażu pracy
 • kserokopia dyplomu specjalizacji
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia 31 października 2016 r. do godz. 15:00 na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „konkurs-stanowisko …………”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Telefon do kontaktu 85 7488 507

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2016.10.05