Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników na stanowiska pielęgniarki anestezjologicznej oraz pielęgniarki instrumentariuszki

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracowników na stanowiska pielęgniarki anestezjologicznej oraz pielęgniarki instrumentariuszki

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

  • Pielęgniarki anestezjologicznej  w  Bloku Operacyjnym –  2 osoby,  pełny etat, system pracy   jednozmianowej lub zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie
mile widziane : specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach


  • Pielęgniarki instrumentariuszki  w  Bloku Operacyjnym –  6 osób,  pełny etat, system pracy   jednozmianowej lub zmianowej

Wymagania:
wykształcenie wyższe medyczne lub średnie
mile widziane : specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– kserokopia prawa wykonywania zawodu
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 31 maja 2016 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-pielęgniarka   w Oddziale………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

DYREKTOR SZPITALA

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 2016.05.19.