Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty ds. BHP

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty ds. BHP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

  • specjalisty ds. BHP w wymiarze 0,5 etatu – 1 osoba.

Wymagania:

  • kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • doświadczenie zawodowe w jednostkach służby zdrowia co najmniej 3 lata.

Ponadto: mile widziane przygotowanie dydaktyczne, kurs inspektora przeciwpożarowego

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 31 maja 2013 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs – Stanowisko….”

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, dnia 02 maja 2013 r.