Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu starszego asystenta lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu starszego asystenta lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

  • starszego asystenta lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 5 osób, pełny etat,

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe  medyczne
  • staż pracy w zawodzie lekarza 7 lat
  • tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia  z anestezjologii i intensywnej terapii

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • zaświadczenie (świadectwo pracy) o stażu pracy
  • kserokopia dyplomu specjalizacji
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności

Dokumenty należy składać do dnia  09 listopada 2016 r. do godz. 15:00   na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-stanowisko ………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Telefon do kontaktu 85 7488 507

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 2016.10.24.