Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu technika fizjoterapii oraz psychologa

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu technika fizjoterapii oraz psychologa

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:

  • technika fizjoterapii  w  Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym – 2 osoby, system pracy jednozmianowej (7:30-15:05)

Wymagania:

wykształcenie średnie medyczne  
doświadczenie zawodowe

 

  • psychologa   w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej  –  1 osoba, system pracy jednozmianowej (7:30-15:05)

Wymagania:

wykształcenie wyższe – kierunek psychologia kliniczna

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 30 października 2013r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs-(technik fizjoterapii, psycholog) w Oddziale………….
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Białystok dnia 23 października 2013 roku