Jesteś na stronie: Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty ds. inwestycji, pielęgniarki anestezjologicznej, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego lub technika analityki medycznej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zatrudnieniu specjalisty ds. inwestycji, pielęgniarki anestezjologicznej, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego lub technika analityki medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników na stanowisko:


 • specjalisty ds. inwestycji w Dziale Logistyki – 1 osoba, system pracy jednozmianowej (7:30-15:05)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności


 • pielęgniarki anestezjologicznej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 2 osoby, system pracy jednozmianowej (7:00-14:35)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności


 • pielęgniarki w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 1 osoba, system pracy zmianowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności


 • diagnosty laboratoryjnego lub technika analityki medycznej w Pracowni Histopatologii – w wymiarze 0,5 etatu (umowa na 6 miesięcy)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne lub średnie medyczne

Dokumenty:

 • podanie
 • życiorys CV
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności


Dokumenty należy składać do dnia 23 grudnia 2013 na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs – Stanowisko….”

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, dnia 16 grudnia 2013 r.