Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia Położnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią (01.02.2017)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia Położnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią (01.02.2017)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracowników w ramach umowy o pracę na stanowisko:

  • 1. Położnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią – 12 osób,  pełny wymiar, system pracy jednozmianowej ( 7:00-14:35) lub system pracy zmianowej (7:00 – 19:00, 19:00 – 7:00)

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie  medyczne

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 08 lutego 2017 r. na adres: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „konkurs – położna w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, dnia 01.02.2017 r.