Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia sanitariusza

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia sanitariusza

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowiska:

  • sanitariusza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym –  1 osoba,  pełny etat, system pracy zmianowej

Wymagania:

  • wykształcenie średnie
  • mile widziane doświadczenie w pracy z pacjentami

Dokumenty:

  • podanie
  • życiorys CV
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać do dnia 04 czerwca 2014r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis „Konkurs- sanitariusz  …………”
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Białystok, 2014.05.27.