Jesteś na stronie: Ogłoszenie wyniku przetargu na dzierżawę gruntu na płatny parking dozorowany

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie wyniku przetargu na dzierżawę gruntu na płatny parking dozorowany

Ogłoszenie wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego
na dzierżawę gruntu na płatny parking dozorowany
 
 

 

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia procedury „przetarg nieograniczony pisemny” na dzierżawę 28746 m2 gruntu położonego na działkach 1793/4, 1759 i 1791 przy ul. M. Skłodowskiej–Curie 26 i 25 oraz Wołodyjowskiego 2/1 z przedstawieniem projektu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania gruntu z przeznaczeniem na zainstalowanie, organizację i obsługę automatycznego systemu parkowania z uwzględnieniem komercyjnego wykorzystania terenu jako parkingu dozorowanego całodobowego, z zapewnieniem ochrony i utrzymaniem czystości na dzierżawionym terenie została wybrana oferta złożona przez firmę: CITY NEXT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ozorkowskiej 22, 93-285 Łódź.

Oferowana stawka czynszu – 14 373,00 zł netto miesięcznie (słownie: czternaście tysięcy, trzysta siedemdziesiąt trzy złote, 00/100)

 

Białystok, dnia 01 lutego 2013 r.