Jesteś na stronie: Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ortopedii w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ortopedii w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im.

 

JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

– w dziedzinie ortopedii w formie leczenia i konsultacji pacjentów w Poradni Urazowo- Ortopedycznej,

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 23.08.2016 r.