Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskie

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskie

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie : Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ogłoszony w dniu 04.05.2015r.
Uzasadnienie:
Odrzucono wszystkie oferty, które wpłynęły
p.o. DYREKTORA SZPITALA
Urszula Łapińska


Białystok, dnia 13.05.2015r.