Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie :

  1. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej lub chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

  2. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 02.12.2016 r.