Jesteś na stronie: Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 42/2020 ogłoszony 23.10.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 42/2020 ogłoszony 23.10.2020 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego W Białymstoku,
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

unieważnia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 42/2020 ogłoszony 23.10.2020 r. w zakresie :

  1. świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego – kierowcę

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Dyrektor Szpitala

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 04.11.2020 r.