Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu 21/2019

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu 21/2019

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

 

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 21/2019 ogłoszony 07.05.2019 r.
w zakresie :

 1.  

 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji ( 7:00-15:00).

 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji ( 7:00-15:00).

 4. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa
  na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 5. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej
  na rzecz pacjentów
  Pododdziału Udarowego.

 

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

  DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski


Białystok, 20.05.2019 r.