Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu 24/2019

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu 24/2019

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 24/2019 ogłoszony 04.06.2019 r. w zakresie :
    ​
    • Udzielanie  całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej na rzecz pacjentów Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Uzasadnienie:

Odrzucono wszystkie oferty.

Dyrektor Szpitala

Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 24.06.2019 r.