Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu 27/2020

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu 27/2020

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

 

U N I E W A Ż N I A

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 27/2020 ogłoszony 24.07.2020 r.
w zakresie :

  1.  

  2. Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie urologii przez lekarza specjalistę
    chirurgii ogólnej na Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej.

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
dr n. med. Agnieszka Janke

Białystok, 04.08.2020 r.