Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 21/2021

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 21/2021

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej – Curie 26

 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 21/2021 ogłoszony 09.07.2021 r.
w zakresie :

  1. Ortopedia (świadczenia ambulatoryjne, hospitalizacja całodobowo wraz z zabezpieczeniem dyżurów medycznych oraz świadczenia medyczne SOR)

 

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa

lek. med Sławomir Gołaszewski

Białystok, 22.07.2021 r.