Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 36/2021 ogłoszonego 18.10.2021 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 36/2021 ogłoszonego 18.10.2021 r.

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 36/2021 ogłoszony 18.10.2021 r. w zakresie :

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Bloku Operacyjnego w godzinach normalnej ordynacji (7:00-15:00) oraz pełnienie dyżurów medycznych.

Uzasadnienie:

  • Nie wpłynęła żadna oferta.

 

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Działu Diagnostyki Obrazowej w godzinach (7:00-19:00).

Uzasadnienie:

  • Odrzucono wszystkie oferty.

 

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, 27.10.2021 r.