Jesteś na stronie: Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 40/2018

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 40/2018

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU

U N I E W A Ż N I A

​ konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 40/2018  w zakresie :

1. świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego – kierowcę.


Uzasadnienie:
Odrzucono wszystkie oferty, które wpłynęły.

                          

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 29.05.2018 r.