Jesteś na stronie: Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na usługę dzierżawy drukarek laserowych monochromatycznych dla Szpitala – odpowiedźi na pytania wykonawców

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe o przedstawienie oferty cenowej na usługę dzierżawy drukarek laserowych monochromatycznych dla Szpitala - odpowiedźi na pytania wykonawców

Pytanie1: W treści zapytania ofertowego nie ma szczegółowo opisanych wymagań dotyczących materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności tonerów. Czy w związku z tym, dopuszczacie Państwo możliwość stosowania, podczas dzierżawy drukarek, tonerów regenerowanych, kompatybilnych zamienników, czy też wymagacie Państwo aby stosowane były w eksploatacji tylko i wyłącznie oryginalne tonery producenta drukarki?

Odpowiedz:

Szpital dopuszcza możliwość stosowania, podczas dzierżawy drukarek, tonerów regenerowanych oraz kompatybilnych zamienników.

Pytanie2:

W treści zapytania ofertowego określiliście Państwo tylko przybliżoną liczbę potencjalnie dzierżawionych drukarek jako: „ ….do 50 drukarek laserowych”

Czy na ten moment, możliwe jest już jakieś bliższe sprecyzowanie ilości niezbędnych do wydzierżawienia urządzeń drukujących?

Odpowiedz:

Szpital planuje od początku trwania umowy dzierżawę 30 drukarek.

 

Pytanie3:

Ile drukarek planujecie Państwo zamówić w pierwszej transzy? Czy będzie to od razu maksymalna przewidziana ilość urządzeń drukujących (czyli do ok. 50 sztuk), czy też planujecie Państwo rozbić zamówienia  na etapy?

Odpowiedz:

Szpital planuje od początku trwania umowy dzierżawę co najmniej 30 drukarek. Zamówienia uzupełniające będą składane zgodnie z potrzebami szpitala.

 

Pytanie4:

Czy dzierżawa poszczególnych urządzeń będzie obligatoryjnie na okres 24 m-cy, czy tez możliwe jest wybranie przez Państwa opcji dzierżawienia konkretnych drukarek na okres krótszy np. 3, 6, 10 miesięcy (w zależności od potrzeb Zamawiającego)?

Odpowiedz:

Szpital zamierza dzierżawić urządzenia wyłącznie w okresie trwania umowy. Okres dzierżawy część urządzeń, które zostaną ewentualnie zamówione w okresie późniejszym niż początek trwania umowy będzie w związku z tym krótszy.

 

Pytanie5:

Poprzez jaki interfejs będą podłączane wydzierżawione urządzenia, w Państwa infrastrukturze? Czy poprzez interfejs USB, czy poprzez Ethernet 10/100 ?

Odpowiedz:

Szpital dopuszcza oba rozwiązania.

 

Pytanie 6:

Czy możliwe jest w szpitalu spełnienie warunków technicznych podłączenia urządzeń do  portalu acountingowego, tj. czy możliwe jest otwarcie w sieci lokalnej portu 443? Połączenie służy wyłącznie do kolektowania danych o licznikach stron, żadne dane na temat treści wykonywanych zadań nie są monitorowane.

Odpowiedz:

Szpital dopuszcza możliwość otwarcia portu portu 433 w sieci lokalnej.

 

Pytanie 7:

Czy w szpitalu jest infrastruktura umożliwiająca zainstalowanie oprogramowania monitorującego zadania druku – serwer z systemem operacyjnym Windows Server 2003, 2008 lub 2012? Jaka jest całkowita liczba użytkowników drukarek? Czy zarządzanie użytkownikami jest prowadzone za pomocą Active Directory?

Odpowiedz:

Szpital dysponuje serwerem z zainstalowanym systemem Windows Server 2003 na który jest możliwość zainstalowania dodatkowego oprogramowania. Całkowita liczba użytkowników drukarek wynosi około 500 osób. Zarządzanie użytkownikami jest prowadzone za pomocą Active Directory.

 

Pytanie 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie do dnia 01.07.2016r. terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. Ze względu na złożoność przedmiotu zamówienia, mnogość pytań zadanych do tego postępowania krótki czas wyznaczony na złożenie ofert, sprawia, że przygotowanie poprawnej merytorycznie, wyczerpującej, a także zgodnej z Państwa zaleceniami oferty staje się trudne. Wydłużenie tego okresu, pozwoli potencjalnym oferentom  na bardziej wnikliwą analizę tematu i co za tym idzie przygotowanie bardziej konkurencyjnej  oferty, tak by nie budziła ona wątpliwości Zamawiającego.

Odpowiedz:

Szpital przesuną termin składania ofert w dniu 28 czerwca 2016r. na:

  • termin składania ofert do dnia 4 lipca 2016 roku do godziny 15:00.

  • termin otwarcia ofert do dnia 5 lipca 2016 roku na godzinę 10:00.

  • termin wyboru oferty najkorzystniejszej odbędzie się do dnia 6 lipca 2016 roku do godziny 15:00