Aktualności

Centralna Rejestracja

10 maja 2023

Od dnia 10.05.2023 r. rejestracja telefoniczna do poradni specjalistycznych (za wyjątkiem wymienionych poniżej) jest realizowana za pośrednictwem Centralnej Rejestracji:

tel. 85 74 88 888 w godzinach od 07:30-15:00

 

Rejestracje telefoniczne realizowane na dotychczasowych zasadach:

Gabinet Lekarza Rodzinnego – tel. 85 74 88 366

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – tel. 85 74 88 126