Jesteś na stronie: Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0090/21

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0090/21

 

Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0090/21 : „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

 

Projekt  WND-RPPD.08.04.01-20-0090/21

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Tytuł:  „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

Kwota ogółem: 12 838 888,82 zł

Dofinansowanie: 7 989 999,98 zł

Wkład własny: 1 410 000,01 zł

Niekwalifikowalne: 3 438 888,83 zł

Czas realizacji: 11.05.2021 – 31.12.2022

Projekt zakłada remont Oddziału Urologii oraz Oddziału Ortopedyczno-Urazowego. W ramach projektu zakupiony zostanie wyposażenie do Oddziału Ortopedycznego oraz aparat RTG na potrzeby Oddziału Urologicznego.