Jesteś na stronie: Litwa-Polska Sąsiedzi w działaniu

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Litwa-Polska Sąsiedzi w działaniu

 

SĄSIEDZI W DZIAŁANIU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgraniczej Litwa-Polska 2007-2013

Nazwa Projektu: Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego

Numer Projektu: LT-PL/088/1VL-1301

Beneficjenci Projektu: 

  1. Partner Wiodący: Szpital w Mariampolu
  2. Partner Projektu: SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach
  3. Partner Projektu: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
  4. Partner Projektu: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach
  5. Partner Projektu: SP ZOZ Szpital w Augustowie
  6. Partner Projektu: Szpital w Łoździejach
  7. Partner Projektu: Szpital w Wyłkowyszkach
  8. Partner Projektu: Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wyłkowyszkach

Rezultaty Projektu: Dzięki realizacji Projektu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii doposażony został w 71 sztuk nowoczesnego sprzętu medycznego opiewającego na kwotę 580 366,00 Euro. Zakupione zostały: systemy monitorowania pacjenta, łóżka do intensywnej terapii, defibrylator, aparat do masażu klatki piersiowej, pulsometry, respiratory, pompy oraz ssaki. Ponadto organizowane seminaria, spotkania oraz cykle szkoleń pozwoliły na osiągniecie znacznych postępów w rozwoju współpracy pomiędzy partnerami projektu, co było jednym z podstawowych celów tego przedsięwzięcia.

Okres realizacji Projektu: 1 sierpnia 2010 r. – 30 września 2012 r.

Całkowita wartość Projektu: 4 561 586,00 Euro (w tym SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: 582 926,00 Euro)

Źródła finansowania:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 877 348,10 Euro (85% kosztów kwalifikowanych)
  • Udział własny Partnerów Projektu: 684 237,90 Euro (15% kosztów kwalifikowanych)