Jesteś na stronie: Dodatkowe fundusze na walkę z COVID-19 w projekcie wykorzystane na zakup sprzętu, testów i środków ochrony!

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Dodatkowe fundusze na walkę z COVID-19 w projekcie wykorzystane na zakup sprzętu, testów i środków ochrony!

Dzięki dodatkowym funduszom na zakup sprzętu i materiałów w ramach projektu PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska zakupiliśmy testy PCR dla personelu szpitala, fartuchy i ubrania ochronne, dozowniki tlenu, monitory modułowe do monitorowania pacjentów, systemy ogrzewania pacjenta, sprzęt kontrolujący ciśnienie izolujace sal pacjenta oraz wyposażenie stanowisk opatrunkowych i pielęgniarskich. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo pacjentów i personelu, a walka z zagrożeniem koronawirusem będzie skuteczniejsza.