Jesteś na stronie: Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska (PLBU.03.01.00-20-0268/17-00)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska (PLBU.03.01.00-20-0268/17-00)

 

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska (PLBU.03.01.00-20-0268/17-00)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

Wartość całkowita projektu: 2 059 636,02 Euro

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 853 672,42 Euro

Okres realizacji projektu: 01.01.2020-31.12.2021

Partnerzy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Beneficjent Wiodący) i Miński Obwodowy Szpital Kliniczny (Białoruś)

 

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców regionu Białegostoku i mieszkańców obwodu mińskiego poprzez ułatwienie dostępu do systemu opieki zdrowotnej w chorobach układu krążenia i w intensywnej opiece medycznej.

W celu wsparcia rozwoju zdrowia publicznego zorganizowanych zostanie 10 wydarzeń: w konferencjach, seminariach oraz akcjach profilaktycznych weźmie udział 540 osób. Konferencje i seminaria przyczynią się do rozpowszechnienia i dobrych praktyk oraz wymiany wiedzy między lekarzami, akcje profilaktyczne – wśród pacjentów.

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (136 sztuk: Szpital w Białymstoku 135, Szpital w Mińsku 1) przyczyni się do zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej i pozwoli wprowadzić nowe lub ulepszone usługi opieki zdrowotnej. Badania i operacje zyskają nowy standard jakości i bezpieczeństwa, skróci się okres niezdolności do pracy dzięki szybszej diagnozie i zaawansowanym technologicznie metodom leczenia.

Personel szpitala i pacjenci szpitali partnerskich i mieszkańcy 18+ regionu Białegostoku i obwodu mińskiego jako beneficjenci końcowi skorzystają ze wspólnej realizacji projektu.