Jesteś na stronie: Seminaria w ramach projektu PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska”

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Seminaria w ramach projektu PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska”

W kwietniu w ramach projektu PLBU.03.01.00-20-0268/17-00 „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” zorganizowaliśmy 2 seminaria z udziałem lekarzy z mińskiego szpitala. 20 i 26 kwietnia podczas spotkań online lekarze pogłębiali swoją wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i intensywnej opieki analizując konkretne przypadki medyczne. W seminariach wzięło udział 27 osób (16 z naszego szpitala i 11 ze szpitala w Mińsku).

Nasi lekarze (łącznie 11 osób) uczestniczyli również w seminariach organizowanych przez partnerski szpital w dniach 21 i 27 kwietnia.

Seminarium Seminarium Seminarium Seminarium

Seminarium

0268 study cases (PDF, 671.9KB)