Jesteś na stronie: Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna (PLBU.03.01.00-20-0266/17-00)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna (PLBU.03.01.00-20-0266/17-00)

 

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna (PLBU.03.01.00-20-0266/17-00)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

Wartość całkowita projektu: 1 789 033,58 Euro

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 610 130,22 Euro

Okres realizacji projektu: 01.11.2019-30.04.2021

 

Partnerzy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Beneficjent Wiodący) i Grodzieńska Klinika Uniwersytecka (Białoruś)

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Białegostoku i Grodna poprzez ułatwienie dostępu do systemu opieki zdrowotnej w chorobach onko-urologicznych. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia w diagnostyce i leczeniu chorób onko-urologicznych. W celu wsparcia rozwoju zdrowia publicznego zorganizowanych zostanie 10 wydarzeń: w konferencjach, wizytach studyjnych i akcjach profilaktycznych weźmie udział 528 osób (po 264 osoby po stronie każdego z partnerów). Konferencje i wizyty studyjne przyczynią się do rozpowszechnienia i dobrych praktyk oraz wymiany wiedzy między lekarzami, akcje profilaktyczne – wśród pacjentów.

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (85 sztuk: Beneficjent Wiodący 71, Beneficjent 14) przyczyni się do zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej. Badania i operacje zyskają nowy standard jakości i bezpieczeństwa. Personel szpitala oraz pacjenci szpitali partnerskich i mieszkańcy 18+ z Białegostoku i regionu grodzieńskiego jako beneficjenci końcowi skorzystają na wspólnej realizacji projektu.

Rezultaty projektu mają charakter transgraniczny i przyczynią się do skrócenia okresu niezdolności do pracy dzięki szybszej diagnozie i zaawansowanym technologicznie metodom leczenia (zakup specjalistycznego sprzętu, lepsza opieka medyczna w obu szpitalach). Realizacja projektu przyczyni się do zacieśnienia istniejących i nawiązania nowych kontaktów partnerskich między instytucjami medycznymi i ich personelem.