Jesteś na stronie: Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0007/17: „Poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim – otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0007/17: „Poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim - otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”

 

Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0007/17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Tytuł: „Poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim – otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”

Kwota ogółem: 9 148 064,00 zł

Dofinansowanie: 6 699 771,98 zł

Wkład własny: 1 182 312,71 zł

Niekwalifikowalne: 1 265 979,31 zł

Czas realizacji: 31.10.2017 – 31.01.2019

 

Projekt obejmie zakresem:

  • remont budynku nr 9, dostosowanie infrastruktury do wymagań formalnych i standardów krajowych i unijnych dla usług medycznych, jak również dostosowanie konkretnie pod nowy sprzęt rehabilitacyjny,
  • przeniesienie oddziałów rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej do budynku nr 9
  • utworzenie AOS w zakresie rehabilitacji
  • zakup nowoczesnego sprzętu w celu doposażenia jednostek Ośrodka rehabilitacyjnego, dla podniesienia jakości, dostępności i rozszerzenia zakresu usług opieki rehabilitacyjnej