Jesteś na stronie: Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18: „Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Projekty unijne

Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18: „Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

 

Projekt WND-RPPD.08.04.01-20-0051/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Tytuł: „Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego w SPZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”

Kwota ogółem: 7 463 510,00 zł

Dofinansowanie: 6 343 983,50 zł

Wkład własny: 1 119 526,50 zł

Czas realizacji: 29.06.2018 – 30.06.2019

Na projekt składa się zakup angiografu oraz zakup aparatury medycznej na Oddział Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, wyposażenia do Poradni kardiologicznej, zakup aparatury medycznej na Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej.