Aktualności

„Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” - konferencja otwierająca projekt.

24 lutego 2021
„Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” - konferencja otwierająca projekt.

24 lutego 2021 roku, odbyła się konferencja otwierająca projekt PLBU.03.01.00-20-0268/17-00Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska. Podczas spotkania online goście z partnerskich Szpitali rozmawiali o metodach diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia i intensywnej pooperacyjnej opiece medycznej.

W konferencji uczestniczyli goście z Obwodowego Szpitala Klinicznego w Mińsku. Program konferencji przygotowany został przez konsultanta naukowego, Panią dr Anetę Kuć-Zarębę. Podczas obrad koordynatorzy projektu z Białegostoku i Mińska przedstawili cele i działania projektu oraz planowane rezultaty. Lekarze z Partnerskich Szpitali zaprezentowali metody diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, a Szpital w Białymstoku także metody intensywnej opieki pooperacyjnej, w odniesieniu do planowanych rezultatów projektu.

Konferencja skierowana była głównie do przedstawicieli kadry medycznej z oddziałów, na które trafi zakupiony w ramach projektu sprzęt. Są to:

  1. Oddział Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej

  2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

  3. Oddział Otolaryngologii

  4. Oddział Chorób Oczu

  5. Oddział Ortopedyczno-Urazowy

  6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  7. Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki

  8. Dział Diagnostyki Obrazowej