Aktualności

Relokacja poradni specjalistycznych

12 marca 2024
Relokacja poradni specjalistycznych

W dniach od 22 marca 2024 do 26 marca 2024 r. zostanie przeprowadzona relokacja poradni specjalistycznych:

Do budynku przy ulicy Wołodyjowskiego 2/1:

 • Gabinet Lekarza Rodzinnego
 • Poradnia Chirurgii Plastycznej
 • Poradnia Anestezjologiczna
 • Poradnia Audiologiczna
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Hepatologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Okulistyki Dziecięcej
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Urologiczna

Poradnia Pulmonologiczna i Poradnia Alergologiczna – gabinety dorosłych zostaną przeniesione do budynku B przy ulicy M. Curie-Skłodowskiej 26