Jesteś na stronie: Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Oddziały i poradnie

Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią

 

Lekarz kierujący Oddziałem: lek. med. Danuta Cynkier specjalista pediatrii i neonatologii

Zastępca lekarza kierującego Oddziałem: lek med. Ewa Anna Matulewicz–specjalista neonatologii

Pielęgniarka Oddziałowa: Małgorzata Jurczenia

 

Kadra lekarska:

lek. med. Wanda Olańska – specjalista neonatologii

dr n.med. Joanna Bochenko-Łuczyńska – specjalista pediatrii i neonatologii

lek. med. Krystyna Klewinowska – specjalista pediatrii i neonatologii

lek. med. Marta Plewako-Kopańko- specjalista neonatologii

lek. med. Justyna Storonowicz – specjalista pediatrii i neonatologii

 

W skład Oddziału Neonatologii wchodzą: Oddział Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz Oddział Noworodkowy. Noworodki po porodzie naturalnym i cięciu cesarskim, zdrowe, które dobrze zniosły poród, przebywają razem z mamami w systemie rooming-in na 1-2 osobowych salach, zwykle przez 3-4 doby. U wszystkich noworodków wykonywane jest badanie słuchu, test puls oksymetryczny, wykrywający  ewentualną wrodzoną wadę serca, sprawdzany jest  poziom żółtaczki. Badania te są wykonywane przy pomocy specjalnych aparatów i czujników zupełnie bezboleśnie Po ukończeniu 2-giej doby życia wykonuje się u noworodka przesiewowe badania w kierunku wrodzonych schorzeń metabolicznych. Na inwazyjne czynności i zabiegi  np.: podanie w zastrzyku domięśniowym witaminy K, szczepienie przeciwko gruźlicy i WZW – B, wymagana jest zgoda rodziców.

W obrębie Oddziału Noworodkowego posiadamy 2 sale opieki pośredniej, w których przebywają dzieci wymagające krótkotrwałego monitorowania podstawowych czynności życiowych i uzupełniających badań diagnostycznych. Dzieci wymagające leczenia (np. antybiotykoterapii, fototerapii) pozostające w stanach ogólnych dobrych, przebywają z mamą na sali rooming-in. W trakcie pobytu w oddziale mamy mają możliwość skorzystania z porady laktacyjnej udzielanej przez certyfikowanego doradcę laktacyjnego.

W Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka zajmujemy się diagnostyką i leczeniem:

  • noworodków urodzonych przedwcześnie z mała (LBW) bardzo małą (VLBW) i ekstremalnie małą masą ciała (ELBW)

  • noworodków z zaburzeniami oddychania wymagających wsparcia oddechowego lub wentylacji zastępczej

  • noworodków wymagających ciągłego monitorowania, żywienia pozajelitowego i antybiotykoterapii.

  • noworodków przekazanych z Oddziałów Neonatologicznych I i II stopnia referencyjności wymagających diagnostyki i leczenia

Posiadamy stanowiska intensywnej terapii wyposażone w wysokiej jakości sprzęt takie jak respiratory zapewniające prowadzenie wentylacji inwazyjnej (w tym HFO) oraz nieinwazyjnej (NIV). Poza tym posiadamy możliwość wsparcia oddechu typu n-CPAP i OptiFlow.

W oddziale mamy ciągły dostęp do nowoczesnego aparatu rtg oraz ultrasonografu, które umożliwiają wykonanie badań przyłóżkowo takich jak badanie ultrasonograficzne OUN, jamy brzusznej, płuc oraz echokardiografii.

Z oddziałem współpracują specjaliści: kardiolog dziecięcy, neurolog dziecięcy, chirurg dziecięcy, neurochirurg, okulista, genetyk.

Przy Oddziale istnieje Poradnia Neonatologiczna, w której lekarz neonatolog obejmuje opieka wszystkie noworodki z patologicznym przebiegiem okresu noworodkowego

 

 

 

Lokalizacja

Budynek przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok

 

Telefony

Centrala
85 74 88 100

Ordynator
85 74 88 808

Pokój lekarski
85 74 88 704

Pielęgniarka oddziałowa
85 74 88 741

Dyżurka pielęgniarek
85 74 88 758, 85 74 88 736