Aktualności

Zatrudnienie

19 kwietnia 2024

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zatrudni pielęgniarki operacyjne na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną. Wymagania: specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego.