Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 20/2020 ogłoszonego 09.06.2020 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 20/2020 ogłoszonego 09.06.2020 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń  medycznych w godzinach normalnej ordynacji oraz pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

  • Iryna Biadulina

2. Świadczenia udzielane przez lekarza specjalistę  w dziedzinie kardiologii  lub chorób wewnętrznych  w  Oddziale  Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej, Poradni Kardiologicznej w godzinach normalnej ordynacji i pełnienie dyżurów medycznych

  •  Dr n. med. Henryk Grzesiak

3. Pełnienie dyżurów  medycznych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji (co najmniej 2 lata) w dziedzinie neonatologii lub pediatrii w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią

  • Agnieszka Polkowska

4. Konsultacji w dziedzinie onkologii klinicznej oraz udział w pracach zespołu terapeutycznego (specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej)

  • Zofia Boroń

Dyrektor Szpitala
dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski   

Białystok, 17.06.2020 r.