Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 23/2019 ogłoszonego 28.05.2019 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 23/2019 ogłoszonego 28.05.2019 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

    1. pełnienie dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę, lekarza posiadającego I stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiodiagnostyki w Dziale Diagnostyki Obrazowej.

    • Prywatna Praktyka Lekarska Łukasz Popławski

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 19.06.2019 r.