Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 36/2018 ogłoszonego 20.04.2018 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 36/2018 ogłoszonego 20.04.2018 r.

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego,  w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

I. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza. Wybrano:

– Andrzej Juliusz Bernacki
– Kamil Cybulski
– Joanna Maria Dąbrowska
– Katarzyna Godlewska
– Elena Jewsiejenko
– Małgorzata Kałużyńska
– Izabela Kiluk
– Magda Kołtuniak – Samojluk
– Irma Maria Kordyka
– Elżbieta Korszun
– Sylwia Marcinkiewicz – Rybołowicz
– Elżbieta Młodawska
– Marta Piskunowicz
– Angelika Santana – Roszkowska
– Piotr Sokołowski
– Marta Stępniewska
– Maria Sosnowska
– Emilia Szablak – Uliszewska
– Ida Wawrentowicz
– Jadwiga Żukowska

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, dnia 26.04.2018 r.