Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 37/2021 ogłoszonego 21.10.2021 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 37/2021 ogłoszonego 21.10.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie hipertensjologii w Poradni Nadciśnienia Tętniczego.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:

  • Prywatna Praktyka Lekarska Dorota Małgorzata Toczydłowska-Lasota, 15-881 Białystok, ul. Sukienna 9/28

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med.Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 28.10.2021 r.