Jesteś na stronie: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 41/2021 ogłoszonego 17.11.2021 r.

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert PK Nr 41/2021 ogłoszonego 17.11.2021 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego, w Białymstoku informuje, o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego na Oddziale COVID.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert zostały wybrane oferty:

  • PRIMEDICA SP. Z O.O, 41-902 Bytom, ul. Dworcowa 22/4
  • Alina Bruczko, 15-585 Białystok, ul. Zalesie 1

 

Dyrektor Szpitala

dr n. med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 

Białystok, 22.11.2021 r.