Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko sekretarki medycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na stanowisko sekretarki medycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

I. Sekretarki medycznej w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej – 1 osoba ( umowa na zastępstwo),  system pracy jednozmianowej (7:30-15:05)

Wymagania:
– wykształcenie średnie lub wyższe   
– doświadczenie zawodowe mile widziane

Dokumenty:
– podanie
– życiorys CV
– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata
– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Dokumenty należy składać do dnia 14 sierpnia 2017 r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs- sekretarka medyczna  w  Oddziale Rehabilitacji

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

 


Białystok, 03.08.2017 r.