Jesteś na stronie: Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowiska: specjalista ds. zamówień publicznych, referent ds. logistyki

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowiska: specjalista ds. zamówień publicznych, referent ds. logistyki

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 zatrudni pracownika na stanowisko:

 1. Specjalista ds. zamówień publicznych – 1 osoba, pełny etat

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze, ekonomiczne, administracyjne,

 • staż pracy minimum 3 lata, w tym 2 lata doświadczenia praktycznego w przeprowadzaniu procedury o udzielenie zamówień publicznych,

 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • znajomość ustawy o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • znajomość prawa cywilnego,

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, kreatywność,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera z zastosowaniem pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,

 • umiejętność argumentowania i publicznego prezentowania stanowiska.

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

 1. Referent ds. logistyki – 1 osoba, pełny etat

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane logistyczne),

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera z zastosowaniem pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,

 • komunikatywność i umiejętności pracy w grupie,

 • samodyscyplina oraz dobra organizacja pracy,

umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów

 

Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenia na podobnym stanowisku,


Dokumenty:
– podanie,

– CV,

– kserokopia dyplomu ukończenia szkoły potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata,

– inne dokumenty potwierdzające posiadane  kwalifikacje i umiejętności.

Dokumenty należy składać do 24 lipca 2018 r. na adres: SP ZOZ Woj. Szpital Zespolony im.
J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i numer telefonu kontaktowego oraz napis konkurs –stanowisko: ……………………..


O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel.: 85 74 88 528.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku  ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, 15-950 Białystok.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski