Jesteś na stronie: Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, o zmianie w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych Tomografii komputerowej z opisem przez 24 godzi

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, o zmianie w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych Tomografii komputerowej z opisem przez 24 godzi

OGŁOSZENIE
O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
TERMINU  OTWARCIA OFERT
O ZMIANIE W SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych Tomografii komputerowej z opisem przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, jako Udzielający zamówienia,  informuje:
Ulega przesunięciu z dnia 08 grudnia 2015 r. na dzień 10 grudnia 2015 r. do godz. 12:00 termin  składania  ofert
Ulega przesunięciu z dnia 09 grudnia 2015 r. godz. 12:00 na dzień 10 grudnia 2015 r. godz. 13:00 termin otwarcia ofert
W Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotem wykonującym działalność leczniczą w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego
w zakresie wykonywania badań diagnostycznych Tomografii komputerowej z opisem
w Dziale II  Przedmiot zamówienia zmienia się ustęp 4
Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywać przedmiotowe badania zespołem co najmniej:
5 lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki ( w tym co najmniej 3 specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki ), z udokumentowanym stażem pracy w pracowni TK ( co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 10 lat)
6 techników elektroradiologii, z udokumentowanym stażem pracy w pracowni TK (co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 10 lat)
2 pielęgniarek

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski

Białystok, dnia 07 grudnia 2015 r.