Jesteś na stronie: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (wyposażenie kuchni)

centrala telefoniczna:
tel. +48 85 74 88 100
centralna rejestracja:
tel. +48 85 74 88 888
email:
sekretariat@sniadecja.pl

Projekty unijne
A A+ A++
Biuletyn Informacji Publicznej
Treść
Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (wyposażenie kuchni)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na sprzedaż sprzętu i wyposażenia kuchni szpitalnej
 
 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż sprzętu i wyposażenia kuchni szpitalnej.

I. Przedmiot przetargu

Sprzęt i wyposażenie kuchni szpitalnej.
Cena wywoławcza: 63.829,62 zł brutto.
Przedmiot przetargu, który znajduje się w zlikwidowanej kuchni szpitalnej przy ul. Warszawskiej 15 (wejście od ul. Ogrodowej), można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 85 74 88 530) z Panią Iwoną Czaczkowską. „Wykaz sprzętu i wyposażenia kuchni” do uzyskania nieodpłatnie ze strony internetowej Szpitala, jako załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu, pod adresem: www.sniadecja.pl.

II. Szczegółowe warunki przetargu

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin Przetargu wraz z załącznikami umieszczony na stronie internetowej Szpitala: www.sniadecja.pl. Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami.

III. Wadium

Nie przewiduje się wniesienia wadium.

IV. Kryteria oceny ofert

Cena – 100%

V. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2013 (poniedziałek) godz. 11.00 w Kancelarii SPZOZ WSZ (Budynek Administracyjny, pok. nr 12).

VI. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi 28.01.2013 o godz. 11.15 w Sali Konferencyjnej SPZOZ WSZ (Budynek Administracyjny, pok. nr 16). SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zgodnie z art. 701 §3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany i odwołanie warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

Białystok, 14 stycznia 2013 r.

 


Dokumenty do pobrania: